Gustav Stenbolt, CEO von Jelmoli

Gustav Stenbolt, CEO von Jelmoli © Peter Lauth/BILDHAUS
Gustav Stenbolt, CEO von Jelmoli © Peter Lauth/BILDHAUS
Filename: RED0012327.jpg
Copyright
Keywords: